Skip navigation

Stromy a aleje v Libereckém kraji

Vítejte!

Mapová aplikace, kde se právě nacházíte, je zaměřená na Stromy a aleje Libereckého kraje. Soustřeďuje množství dat, která se týkají stromů, alejí a dřevin obecně. Dozvíte se o jejich ošetření, obnově či kompletní rekonstrukci zahrnující kácení, ošetření a novou výsadbu, byla spolufinancována za pomocí dotačních programů.

Speciální kapitolou jsou pak „Lípy republiky", ke kterým se vztahuje množství historických dat a poznatků z dob jejich výsadby. Každé vybrané téma tedy může nabídnout řadu dat a informací, které byly k jednotlivým prvkům (stromům, alejím) zjištěny.

Aleje a stromořadí v krajině

Obnova a péče o aleje se provádí jak podél silnic, tak ve volné krajině. Péče o tyto krásné krajinné prvky je v samotném terénu značně rozdílná, proto i Mapová aplikace GeoPORTAL Stromy a aleje Libereckého kraje přistupují k těmto prvkům rozdílně a dělí je na Aleje a stromořadí v krajině a Silniční zeleň.  

Smyslem revitalizace krajinných alejí bylo především zachování provozní bezpečnosti s důrazem na zachování estetické a funkční role. V alejích tak byly pokáceny nebezpečné či neperspektivní stromy, stávající stromy byly odborně ošetřeny a na vhodných místech byly aleje dosazeny mladými stromky. Výsledkem jsou zachované esteticky, přírodně i krajinářsky cenné aleje, kterými lze bez obav projet či projít. Samotnou realizací ale péče o aleje nekončí. V následujících letech kraj ve spolupráci s příslušnými obcemi tyto aleje udržuje, a především pečuje o nově vysazené stromy.

Více

Silniční zeleň

Obnova a péče o silniční zeleň je zaměřena na stromy a zapojené porosty rostoucí podél komunikací II. a III. třídy. Péče o silniční aleje byla a stále je prováděna napříč celým krajem. Prozatím nejvýznamněji se dotkla oblasti Frýdlantska a Novoborska. V těchto oblastech jsou dnes k vidění stovky ošetřených i vysazených stromů. Postupně se systematická péče o silniční zeleň rozšiřuje do dalších oblastí Libereckého kraje, jako je např. Českodubsko, Turnovko, Semilsko a Rychnov a okolí. 

Péče o silniční zeleň vyžaduje prakticky nepřetržitou péči, protože na stromy podél komunikací jsou kladeny přísné bezpečnostní nároky. Pravidelně dochází k úpravám průjezdního profilu, ořezu bazálních výmladků, odstraňování suchých či zlomených větví, které hrozí bezprostředním pádem na komunikaci. Vše se provádí pravidelně během roku, aby nedocházelo k omezení provozu. 

Smyslem kompletní rekonstrukce alejí podél komunikací je v prvé řadě zajistit dlouhodobou provozní bezpečnost stávajících dřevin, odstranění odumřelých dřevin, dřevin znemožňující výhled či výrazně zasahujících do komunikací. Současně dochází k zajištění nové výsadby v dostatečné a bezpečné vzdálenosti od komunikace. 

Více

Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.

John Ruskin

blank_750x75px.png

Od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2021 bylo vykáceno u krajských silnic celkem 304 697 stromů. Silničáři ovšem za stejné období vysadili jen 191 175 stromů. Je nepochybné, že silničních stromořadí v české krajině neustále ubývá. Negativní zprávou je také, že pro letošek se úbytek stromů zrychlil a poměr vykáceno: vysázeno je horší než v minulých letech. (Zdroj: Aleje.org)

Liberecký kraj ale ve statistikách patří k těm "vzorným", kde bývá dlouhodobě vysazeno více stromů, než kolik jich bylo pokáceno.